Click here to send us an email or request to be called back
Click here to contact us or have us contact you by phone or email!
Bel ons Eindhovense hoofdkantoor op nummer +31 (0)40-2567385
Call our US office number on +1 (0)347-3097200
Call our UK office on +44 (0)1223-790300
Bel ons Belgische telefoonnummer op nummer +32 (0)3-38084000
Call our French office number on +33 (0)975-180600
Call our South African office number on +27 (0)1200-48200
Call our Swiss office number on +41 (0)43 - 5081700
Call our Ireland office number on +353 (0)766-801100
Call our Swedish office number on +46 (0)844 - 680200
Worldwide shipping options available for surgical instruments, surgical power tools and other medical products we offer! We offer premium quality products from world reknown manufacturers only!
Worldwide flat-rate colli shipping supported through TNT Worldwide/Royal Dutch Mail
Worldwide shipping supported through FedEx
European flat-rate colli shipping supported through DPD
General disclaimer


Hoewel de inhoud van de Mitracom Website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Mitracom niet uitsluiten dat bepaalde informatie op de Website fouten bevat. Zolang aan Mitracom van rechtswege geen ernstige nalatigheid kan worden verweten, wijst Mitracom elke vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct c.q. indirect, voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de site af.

Alle prijzen op deze Website worden standaard vermeld in EURO's, tevens inclusief 19% BTW, tenzij anders aangegeven. Alle informatie op deze Website wordt onder voorbehoud verstrekt, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten en diensten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaars. Getoonde afbeeldingen worden slechts voor het gemak van de Klant ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten; specifieke en voor zover mogelijk eenduidige informatie wordt op aanvraag verstrekt.

Ter referentie is verder van toepassing:

  • Algemene Voorwaarden Mitracom
  • Algemene Voorwaarden voor de Mitracom Website
  • Intellectueel Eigendom / Auteursrecht Mitracom
  • © 1999-2023 Mitracom @ www.hospital-products.com [software & content]. Heeft u vragen of opmerkingen over onze website? Neem dan contact op met de webmaster.

    Alle rechten voorbehouden. Alle (handels-)merken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars. Deze website is op generlei wijze verbonden aan de respectievelijke fabrikant(en) dan wel de respectievelijke lokale/regionale verkooporganisatie(s) of andere derden. Alle eventuele (handels)merken verwijzen louter naar specifieke producten t.b.v. wederverkoop. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen t.g.v. bijvoorbeeld valuta koerswijzigingen, prijsfluctuaties in de markt en/of type- en zetfouten en beperkingen wat betreft beschikbaarheid per land van bepaalde producten uitdrukkelijk voorbehouden; afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde product en bijvoorbeeld slechts ter illustratie dienen van de productgroep waaronder een artikel valt. Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, welke u tevens op aanvraag kostenloos toegestuurd kunt krijgen. Aanvullend gelden de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Mitracom Website, Intellectueel eigendom / auteursrecht Mitracom en website disclaimer.

    Deze website is geoptimaliseerd voor een beeldschermresolutie van minimaal 1024x768 en geoptimaliseerd voor de nieuwste versie van de web browsers Mozilla FireFox en Microsoft Internet Explorer. Bij problemen met het gebruik van deze website verzoeken wij u om onze webmaster te contacteren.
    Your IP address: Today's date: Saturday Jun 03, 2023 @ 7:16 PM CET Page processing time: 0.1276 seconds